Наші сильні сторони

ПРОДІНВЕСТ прагне розвивати регулярний бізнес з постачальниками та замовниками, забезпечуючи обом сторонам контроль якості та післяпродажне обслуговування, ефективну логістику та експортно-імпортну документацію, комерційну прозорість та консультування з питань ринку.

Знання
ринку

Офіси ПРОДІНВЕСТу накопичують та аналізують величезні обсяги ринкової інформації, що надходить від клієнтів та постачальників з різних континентів. Постійний потік інформації з різноманітних джерел, починаючи від глобальних гравців до регіональних та місцевих партнерів, дозволяє ПРОДІНВЕСТу зрозуміти супроводжуючі молочні товари ринки на всіх рівнях.

ПРОДІНВЕСТ - це більше, ніж просто міжнародний продавець і покупець молочних інгредієнтів. Основна мета ПРОДІНВЕСТ - забезпечити додаткову цінність у молочному бізнесі.

ПРОДІНВЕСТ вважає, що молочний бізнес ефективний лише тоді, коли він є регулярним та прозорим для всіх сторін. Таким чином, ПРОДІНВЕСТ завжди ділиться знаннями ринку та інформацією з партнерами, щоб вони могли приймати кращі рішення.

Знання
продукту

Стратегічною перевагою ПРОДІНВЕСТу є високий рівень гнучкості, який досягається завдяки різноманітності джерел постачання та каналів збуту.

ПРОДІНВЕСТ вкладає багато зусиль для вибору найкращих доступних джерел молочних інгредієнтів з різних континентів та вважає, що забезпечення високого рівня контролю якості додає величезну цінність для наших клієнтів. Значний обсяг торгівлі, а також надійні джерела постачання дозволяють ПРОДІНВЕСТу виконувати різноманітні потреби в молочних інгредієнтах.

Сервіс

ПРОДІНВЕСТ розподіляє та постачає значний обсяг молочних інгредієнтів по всьому світу. Проте, політика ПРОДІНВЕСТу, це бути не просто ефективним продавцем і покупцем, а бути постачальником супровідного сервісу.

Apart for standard logistical functions PRODINVEST is providing import-export customs procedures, different warehouse options, distribution of all levels and JIT. Commercially PRODINVEST is providing different contracting possibilities (e.g. open book contracts, spot contracts, short, medium and long-term contracts).

Окрім стандартних логістичних функцій, ПРОДІНВЕСТ надає імпортно-експортні митні процедури, різні складські функції, дистриб’юцію на всіх рівнях та виробничі тренінги. Комерційно ПРОДІНВЕСТ надає різні можливості для укладання контрактів (наприклад, відкриті контракти, спотові контракти, короткострокові, середньострокові та довгострокові контракти).